Józef i Maryja, Lektor PL (2017) film do obejrzenia lub ściągnięcia na dysk!

Data publikacji: 2017-10-20

Józef i Maryja, Lektor PL (2017) film do obejrzenia lub ściągnięcia na dysk! Świetny film w szczególności na wieczór! Naprawdę wart obejrzenia! Nie pożałujesz, gdy go oglądniesz!

Józef i Maryja Online

Józef i Maryja Online

Józef i Maryja Online

„Józef i Maryja” to dramat biblijny oparty na losach Eliasza, pobożnego rabina, który po śmierci przyjaciela opiekuje się jego rodziną. Podczas rzezi niewiniątek giną dzieci, nad którymi obiecał sprawować opiekę i od tej chwili pomszczenie ich śmierci, staje się jego życiową misją. Przebywanie z Maryją, Józefem i młodym Jezusem, sprawia, że Eliasz zaczyna zastanawiać się nad motywami zemsty. Dostrzega też w Jezusie kogoś więcej niż tylko syna przyjaciół.

Czy Jezus może być Synem Bożym?

Czy może być wypełnieniem przepowiedni sprzed dwóch tysięcy lat?

Kiedy przychodzi długo oczekiwany moment zemsty, Eliasz staje przed wyborem zabicia – pomszczenia śmierci bliskich osób i podarowania życia – miłosiernego przebaczenia.

„Józef i Maria” to historia o inspiracji i nadziei oraz o miłosierdziu jako przeciwieństwie zemsty. Ukazuje piękno codziennego życia i wzajemną bliskość członków Świętej Rodziny. Akcja filmu rozgrywa się w czasie dzieciństwa Jezusa, zanim objawił się jako Syn Boży i ostatecznie zmienił bieg ludzkości.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NA:

Józef i Maryja Online

Józef i Maryja Online

Józef i Maryja Online

Józef i Maryja Online

Józef i Maryja Online

Zawsze zastanawiałam się, jak to w końcu było z Józefem i Maryją? Jak rozwijała się ich miłość, skoro Maryja oczekiwała Dziecka-Boga, a Józef o tym wiedział? Pismo Święte niewiele o tym mówi. Jednak księdzu Markowi Dziewieckiemu udało się nawet z tych krótkich informacji o życiu świętej Rodziny wyciągnąć konkretne i cenne wnioski.

Tytułową „Najpiękniejszą historię miłości” autor nazwał historią małżeństwa Józefa i Maryi. Treść książki podzielił na dwie części. Najpierw opisuje Józefa i jego stosunek wobec Boga, kobiety i wobec dziecka. Stawia go jako wzór mężczyzny na miarę wyzwań XXI wieku. Maryję opisuje jako drugą i ukazuje ją jako wzór postawy wobec Boga i tajemnicy człowieka. Czyni z Niej geniusz kobiety.

Ksiądz Marek Dziewiecki „wydobywa” Józefa spośród licznych popularnych i znanych świętych i stara się ukazać go jako bohatera jego czasów i jednocześnie bohatera wszystkich czasów, ze względu na jego wybraństwo do bycia opiekunem małego Chrystusa. Wielu ludzi sądzi, że powołaniem Józefa było jedynie dyskretne opiekowanie się Małżonką i Jej Dzieckiem. Często myśli się o nim jako o starszym, poważnym, a może nawet smutnym mężczyźnie. Autor próbuje odkrywać relacje Józefa do Maryi i do Chrystusa na podstawie zapisów biblijnych.

Podejmuje też próbę wyjaśnienia, dlaczego Józef w pierwszym momencie, kiedy dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, postanowił Ją potajemnie oddalić. Mimo, że z tekstu przebija nutka naiwności, Józef prezentuje się w pełni jako prawdziwy wzór mężczyzny, męża, ojca i kapłana.

Pisząc o Maryi nakreśla pokrótce we wstępie kryzys wychowania w Polsce i w Europie. Pisze o przejawach tego kryzysu i jego wynikach. Przechodząc już do postaci Maryi, pisze o Niej jako o tej, która – w postawie otwartości i pokory – od Boga czerpała prawdę o własnej tajemnicy oraz o sensie swego istnienia. Ukazuje Maryję jako nauczycielkę rozumienia ludzkiej natury i odkrywania sensu naszego życia. Maryja pokazuje swoim życiem, że miłość do Boga i człowieka to dwa nierozerwalne aspekty. Autor próbuje też określić, czym jest prawdziwa miłość. Wspaniale pisze o Maryi jako wzorze dojrzałej kobiecości.

W swojej książce ksiądz Marek Dziewiecki stara się przekazać, że relacje Józefa i Maryi są dowodem na to, że miłość, za którą nieustannie tęskniliśmy, naprawdę istnieje. Józef i Maryja prowadzą nas do Boga, który jest pełnią Miłości.